Türkçe

REACH TÜZÜĞÜ KISITLAMALARDA DEGISIKLIK HAKKINDA

Sirküler Tarih/No: 13.12.2013/913

Sayı

: EGT/12221

İstanbul,13.12.2013

GEMİ ve YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ ve ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 12.12.2013 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği (AB) Üyesi ülkelerde (+Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü Ek XVII'si ile üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı ve çevreye beklenmeyen risklere yol açabilen maddeler kısıtlanmakta olup, yapılan güncellemeler yeni bir Tüzük olarak yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede, 7 Aralık 2013 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 1272/2013 sayılı Komisyon Tüzüğü, kanserojen kategori 1B olarak sınıflandırılan sekiz polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH'lar) (Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]anthracene, Chrysen Benzo[b]flouranthen, Benzo[j] flouranthene, Benzo[k] flouranthene ve Dibenzo[a,h]anthracene) kısıtlanmasına ilişkin REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sini değiştirmiştir.

Buna göre, araç lastiği üretiminde dolgu maddesi yağları (extender oil) içindeki kullanımları (REACH Ek XVII- 50. Girişle) kısıtlanan PAH'ların, mevcut kısıtlama koşulları, plastik ve kauçuk bileşen ihtiva eden tüketici eşyalarında kullanımları kısıtlanarak genişletilmiştir. PAH'lar, insan derisi veya ağız boşluğuyla temas halindeki plastik ve kauçuk bileşen ihtiva eden bisiklet, ayakkabı, kıyafet gibi eşyalarda 1 mg/kg (bileşen ağırlığı başına); oyuncak ve çocuk eşyalarında % 0.5 mg/kg (bileşen ağırlığı başına) ile kısıtlanmış olup uygulamanın 27 Aralık 2015'den sonra başlayacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, AB'ye ihraç edilen plastik ve kauçuktan mamul ürün ve plastik/kauçuk kısım ihtiva eden eşyaların, REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sindeki güncel kısıtlama koşullarının karşılanması hususunda üyelerinizin bilgi sahibi olmalarını teminen hazırlanan yazımızın, üyelerimize duyurulması hususunda yardımlarınızı arz ederim.

Bilgilerine sunulur

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Egitim İletişim Uygulama Şubesi

 

Ek: REACH Tüzüğü kapsamında "polisiklik aromatik hidrokarbonlar”ın (PAH) kısıtlanmasına ilişkin Ek XVII'de yapılan değişiklik (1 sayfa).

 

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
REACH Tuzugu.doc 33,50 KB İndir