Türkçe

REACH Tüzüğü-Aday Liste'de güncelleme

Sirküler Tarih/No:19.12.2013/921                                                                                                    
Sayı
:EGT/12359                                                                                                                            İstanbul,19/12/2013         

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 18.12.2013 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'nin (AB) 1 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe koyduğu 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü kapsamında yükümlülüklerin takip edilmesi 28 AB(+ İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerine yapılanihracatımız açısından önem arz etmektedir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Listesi'ne (Aday Liste) dahil edilen yeni maddeler ve bu kapsamdaihracat yapan firmalarımızın yükümlülükleri söz konusu listede yılda 2 kez yapılan güncellemeler sonrasındaduyurulmuştur.

Bu defa, AKA tarafından 16 Aralık 2013 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi'ne 7 maddenin daha ilave edildiği duyurulmuştur. Söz konusu7 yenimaddenin daha eklenmesi ile Aday Liste'deki (SVHC Listesi) toplam madde sayısı 151'e yükselmiştir. AKA tarafından Aday Liste'ye eklenen yeni maddeler,Ek 1'de belirtilmiştir.

Diğer taraftan, AB pazarına sunulan ürünlerin güvenli kullanımına yönelik SVHC Aday Listesi'ndeki maddeleri tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içinde AB'ne ihraç eden firmaların ürüne göre farklılık gösteren yükümlülükleriEk 2'de özetlenmiştir.

Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapan firmalarımızın, öncelikle SVHC Aday Listesi'nde yer alan toplam 151 maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu madde(leri) tek başına, bir karışım (müstahzar) ya da bir eşya içerisinde ihraç etmeleri durumunda Ek 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. SVHC Aday Listesi ve yükümlülükler aşağıdaki eklerde sunulmakta olup daha detaylı bilgi talep eden firmalarınızın yine aşağıda iletişim bilgileri bulunan İMMİB Yardım Masası ile görüşmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ  GENEL SEKRETERLİĞİ
Egitim İletişim Uygulama Şubesi

 

İMMİB REACH Yardım Masası

Tel: 0212 454 09 19

Web sitesi: http://reach.immib.org.tr/ 

 

 Ek 1'de: http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Ek1-7%20SVHC.pdf

 

Ek 2: http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Ek2-yukumlukler.doc