Türkçe

REACH Ücretler Tüzüğü Revizyon

Sirküler Tarih/No: 26.03.2013/272

Sayı

: EGT/3469

İstanbul,26.03.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 25.03.2013 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği'ndepazara sunulan kimyasalların (tek başına, karışım veya eşya içinde) kayıt altına alınması,kullanılmasıvetedarik zinciri yönetiminde önemli değişikliklerle birlikte sektöre maliyet getirenREACH(Kimyasal maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Tüzüğü kapsamında belirli yükümlülüklere konu uygulamaların işleme alınmasıiçin Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (AKA)ödeme yapılmasının zorunlu olduğu hususu hatırlatılarak,

Bu çerçevede; AKA'ya ödenenücretleri yenidendüzenleyen254/2013 sayılı Tüzük'ün, 21 Mart 2013 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 22 Mart 2013 tarihi itibarıylayürürlüğe girdiği,

Avrupa Komisyonu tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) destek sağlamak üzere firma büyüklüğüne bağlı olarak KOBİ'lerin standart kayıt ücretleri için%35 - %95 arasındakiindirimlerden, izin başvurusuücretleri için%25 - %90arasındaki indirimlerden faydalanabilmelerinin sağlandığı,

REACH Tüzüğü kapsamında AKA'ya ödeme gerektiren uygulamaların;

·Kimyasal maddelerin kaydı(henüz kayıt başvurusu yapılmamış bulunan 100-1000 ton/yıl ve 1-100 ton/yıl maddeler),

·Gizlilik talebi (kayıt dosyalarındaki bilgiler için)

·Kayıt sunumları için güncellemeler

·Ar&Ge odaklı ürün ve süreç odaklı faaliyetlerin kayıt muafiyeti için bildirimler

·Yukarıda belirtilen muafiyet için süre uzatımı

·İzne Tabi Madde Listesi'ne (Ek XIV) dahil edilen edilen kimyasallar için izin başvurusu(REACH Tüzüğü Ek XIV'deki tek başına ya da karışım içerisinde AB'ye ihraç edilen ve Ek XIV'deki sonbaşvuru tarihlerine (application date) kadar ikame edilmemiş maddeler)

· İznin gözden geçirilmesi

· AKA Temyiz Kurulu'na temyiz başvuruları

şeklinde olduğu,

Bu çerçevede, yukarıdaki uygulamalar için 22 Mart 2013 tarihi itibarıyla geçerli ancak AKA'ya doğrudan başvuru hakkına sahip olmayan AB'ye ihracat yapan üyelerimizin, KOBİ'lereilave indirimler düzenleyen 21.03.2013 tarih ve 254/2013 sayılı tüzük kapsamında AB'deki Tek Temsilcileri/ithalatçıları aracılığıyla yapacakları başvuruların işleme alınması için AKA'ya yapılacak ödemeler hakkında bilgi edinmelerinin önem arz ettiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Başvuru Ücretleri (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BasvuruUcretleri.docx 17,73 KB İndir