Türkçe

REACH-CLP-Biyosidal Tüzüğü Haberleri

Sirküler Tarih/No: 01.08.2018/464

Sayı

: EGT/4921

İstanbul,31.07.2018

 

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 31.7.2018 tarihli yazıda; REACH Tüzüğü (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hk.) kapsamında Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği; REACH Tüzüğü kapsamında, AB pazarına arz edilecek kimyasalların yılda 1 ton eşiğine ulaştığı takdirde Avrupa Kimyasallar Ajansı'na (ECHA) kaydedilmesi gerektiği; Tüzük kapsamında tek başına ihraç edilen kimyasal hammaddelerin yanı sıra karışım içinde veya ‘tasarlanmış salınım' yapan eşyaların içindeki hammaddelerin de kayıt kapsamında olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkındaki CLP Tüzüğü'nün, tehlikeli madde ve karışım ihracatı yapan firmalarımızı yakından ilgilendiren yükümlülükler getirdiği; 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerine yapılan / yapılacak ihracatların tehlikeye girmemesi amacıyla sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bülteninin http://reach.immib.org.tr/doc/BultenS.pdf adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi