Türkçe

Reeskont Kredileri Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler

Sirküler Tarih/No: 17.05.2012/468

Sayı

: EGT/5663

İstanbul,17.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYEERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den (Türk Eximbank) alınan 15.05.2012 tarihli yazıda;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” Genelgesi ile Bankalarına tanınan 4 milyar ABD Doları tutarındaki Reeskont limitinin 5 milyar ABD Doları tutarına yükseltildiği,

Bu çerçevede; Reeskont Kredisi'nin, firmalarımızın finansman ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını teminen;

- Firma bazında kullandırılacak kredi limitlerinin, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 90 milyon ABD Doları, diğer firmalar için 50 milyon ABD Doları olarak yeniden düzenlendiği,

Yeni düzenlemelerin 15.05.2012 (dahil) tarihinden itibaren geçerli olacağı ve kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Şubelerine yapılması konusunda bilgilendirilmesi

hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Not:
Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına ve programın işleyişine yönelik Sıkça Sorulan Sorulara http://www.eximbank.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.