Türkçe

Reeskont Kredileri

Sirküler Tarih/No: 26.03.2021/243

Sayı

: 377-01210

İstanbul,22.03.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda özetle; Bakanlıklarına vaki muhtelif müracaatlarda, reeskont kredilerinin taahhüt kapatma işlemlerinde; "Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 3151 rejim kodu ile düzenlenen" ve "ilgili alanında Türk Menşei dışında diğer ülke menşeili ürünlere ait kodların yer aldığı" ihracat beyannamelerinin kabul edilmediği, bu durumun ise uygulamada bazı sıkıntılara yol açtığı belirtilmektedir.

Bahse konu sorunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yayımlanan "İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatına” ilişkin olması sebebiyle, konunun TCMB'ye intikal ettirildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, TCMB'nin tüm bankalara iletilen 26/02/2021 tarihli talimatında; Ticaret Bakanlığı değerlendirmeleri çerçevesinde, mezkur Uygulama Talimatında yer alan ‘"ithal edilmiş malın ihracı" ifadesinin İhracat Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki tanıma uygun olarak "gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı" olarak anlaşılması gerektiği', ayrıca anılan Talimatta "kredi taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesine ilişkin bir menşe şartından da bahsedilmediği” değerlendirmelerine yer verilerek, "reeskont kredisi taahhüt kapatma işlemlerinin bu açıklamalara uygun olarak sonuçlandırılması” hususunun talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi