Türkçe

Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler

Sirküler Tarih/No: 13.03.2012/263

Sayı

: EGT/3125

İstanbul,13.03.2012

 

İSANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)'den alınan 06.03.2012 tarihli yazıda;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” Genelgesi ile Bankalarına tanınan 4 milyar ABD Doları tutarındaki reeskont limiti dahilinde hem döviz (karşılığı TL) hem de TL cinsinden kullandırılmakta olan Reeskont Kredisi'ne ilişkin blokaj uygulamasında firmalarımızın talepleri doğrultusunda yeni bir düzenleme yapıldığı,

Bu çerçevede, Program kapsamında kredinin ihracat taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde bono bedeli üzerinden %1,5 oranında hesaplanan ve ek teminat olarak bloke edilen tutarın, krediye esas bono vadesinden önce ihracat taahhüdünün kapatılması halinde erken iade imkanının getirildiği; blokaj tutarının TL karşılığının hesaplanmasında Bankaları Döviz Alış Kuru'nun uygulanacağı; blokaj tutarının vadeden önce iadesi durumunda iade tarihindeki kur, bono vadesinden sonra iadesi durumunda ise bono geri ödeme tarihindeki kurun esas alınacağı,

Bu bağlamda; kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir Şubelerine yapılması

hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Not:
Reeskont Kredisi Uygulama Esasları'na ve programın işleyişine yönelik Sıkça Sorulan Sorular'a http://www.eximbank.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.