Türkçe

Reeskont Kredisinde Düzenlemeler

Sirküler Tarih/No: 26.08.2013/645

Sayı

: EGT/8612

İstanbul,26.08.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Eximbank'tan alınan 21.08.2013 tarihli yazıda;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sevk öncesi ve sevk sonrası ihracatın finansmanı için Bankalarına tanınan İhracat Reeskont Kredisi limitinin 5,5 milyar ABD Dolarından 11 milyar ABD Dolarına yükseltildiği; ayrıca, TCMB'ce sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kredi vadesi, firma limitleri ve kabul edilen teminat unsurlarına ilişkin İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nda değişiklikler yapıldığı,

TCMB'ce yapılan düzenlemelere paralel olarak;

- Reeskont TL/Döviz Kredilerinin vadesinin 240 güne uzatıldığı,

- Firma limitlerinin Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 240 milyon ABD Dolarına, diğer firmalar için 180 milyon ABD Dolarına yükseltildiği, limitlerin yarısının 120 gün vadeli diğer yarısının 240 gün vadeli olarak kullandırılacağı,

- KOBİ niteliğine haiz imalatçı; imalatçı-ihracatçı firmalar için, 120 günlük kısmı Bankaları kaynaklarından desteklenecek şekilde 360 gün vadeli Reeskont Döviz Kredisi kullanım imkanının getirildiği,

- Asgari kredi tutarını belirten işlem alt limitinin KOBİ'ler için 200 bin ABD Dolarından 50 bin ABD Dolarına indirildiği,

- Asli teminat unsuru olarak avalli bononun yanı sıra, Bankaları nezdinde gayri nakdi limiti olan bankalardan alınacak devredilebilir kesin teminat mektubunun da kabul edileceği,

- Reeskont Döviz Kredisi faiz oranlarının aşağıdaki şekilde belirlendiği,

REEESKONT DÖVİZ KRESİDİ FAİZ ORANLARI

VADE             0-120 GÜN                  121-240 GÜN             241-360 GÜN (*)
FAİZ ORANI    LIBOR/EURIBOR+075   LIBOR/EURIBOR+1   LIBOR/EURIBOR+1,75
(*) Sadece KOBİ'ler kullanabilir.

Reeskont Kredisi-TL faiz oranlarının, piyasa faiz oranlarında ve işlem maliyetlerinde yaşanan artış/azalışlar dikkate alınarak her haftanın son iş günü, bir sonraki hafta için geçerli olacak şekilde belirlenerek internet sayfalarında yayımlanmaya devam edeceği,

Bu çerçevede; kredi başvurularının, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesi'ne yapılması gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi