Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 23.02.2012/194

Sayı

: EGT/2343

İstanbul,23.02.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

21.02.2012 Tarihli ve 28211 sayılı Resmi Gazetede;

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.02.2012 Tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazetede;

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.02.2012 Tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazetede;

"Ce” İşareti Yönetmeliği

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.