Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 16.03.2012/281

Sayı

: EGT/3262

İstanbul,16.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

28.02.2012 Tarihli ve 28218 sayılı Resmi Gazetede;

Patates Kanseri [Synchytrium Endobioticum (Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/61)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/15)

Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/28)

29.02.2012 Tarihli ve 28219 Sayılı Resmi Gazetede;

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/22)

02.03.2012 Tarihli ve 28221 Sayılı Resmi Gazetede;

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde (İthalat: 2012/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

05.03.2012 Tarihli ve 28224 Sayılı Resmi Gazetede;

Gemi Acenteleri Yönetmeliği

06.03.2012 Tarihli ve 28225 Sayılı Resmi Gazetede;

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Atama Kararları

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)

07.03.2012 Tarihli ve 28226 Sayılı Resmi Gazetede;

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde (İhracat: 2010/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/2)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/26)

08.03.2012 Tarihli ve 28227 Sayılı Resmi Gazetede;

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

09.03.2012 Tarihli ve 28228 Sayılı Resmi Gazetede;

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.03.2012 Tarihli ve 28232 Sayılı Resmi Gazetede;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

14.03.2012 Tarihli ve 28233 Sayılı Resmi Gazetede;

Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/25)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.