Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 23.03.2012/308

Sayı

: EGT/3550

İstanbul,23.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

20.03.2012 Tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede;

Gümrük Hizmetlerinde "Tek Pencere” Sistemi ile İlgili 2012/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21.03.2012 Tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazetede;

Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/6)

22.03.2012 Tarihli ve 28241 sayılı Resmi Gazetede;

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter