Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 30.03.2012/333

Sayı

: EGT/3855

İstanbul,30.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

24.03.2012 Tarihli ve 28243 sayılı Resmi Gazetede;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol III'ün Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2011 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

DÜZELTME (2012/6 sayılı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili)

28.03.2012 Tarihli ve 28247 sayılı Resmi Gazetede;

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.