Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 04.04.2012/350

Sayı

: EGT/4030

İstanbul,04.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

31.03.2012 Tarihli ve 28250 sayılı Resmi Gazetede;

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.04.2012 Tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazetede;

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik

Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/5)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.