Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 06.04.2012/363

Sayı

: EGT/4173

İstanbul,06.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

04.04.2012 Tarihli ve 28254 sayılı Resmi Gazetede;

Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Bazı Bakanlıklara Ait Yönetmelikler

Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Esaslar ile İlgili 2012/1 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi

06.04.2012 Tarihli ve 28256 sayılı Resmi Gazetede;

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2012/2)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.