Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 09.04.2012/365

Sayı

: EGT/4185

İstanbul,09.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

07.04.2012 Tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede;

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

08.04.2012 Tarihli ve 28258 sayılı Resmi Gazetede;

2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2008/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/27)

Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (No: 2012/33)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.