Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 16.04.2012/391

Sayı

: EGT/4501

İstanbul,16.04.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

12.04.2012 Tarihli ve 28262 sayılı Resmi Gazetede;

Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (No: 2012/29)

Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ (No: 2012/32)

13.04.2012 Tarihli ve 28263 sayılı Resmi Gazetede;

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

14.04.2012 Tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede;

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.