Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 04.05.2012/437

Sayı

: EGT/5207

İstanbul,04.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

4.5.2012 Tarihli ve 28282 sayılı Resmi Gazetede;

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.