Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 18.05.2012/474

Sayı

: EGT/5722

İstanbul,18.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

6 Mayıs 2012 Tarihli ve 28284 Sayılı Resmî Gazete

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

7 Mayıs 2012 Tarihli ve 28285 Sayılı Resmî Gazete

2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

8 Mayıs 2012 Tarihli ve 28286 Sayılı Resmî Gazete

Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğ

Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

10 Mayıs 2012 Tarihli ve 28288 Sayılı Resmî Gazete

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2012 Yılı Programında Belirlenen Ekli Türk Eximbank 2012 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar

12 Mayıs 2012 Tarihli ve 28290 Sayılı Resmî Gazete

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11)

15 Mayıs 2012 Tarihli ve 28293 Sayılı Resmî Gazete

Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

16 Mayıs 2012 Tarihli ve 28294 Sayılı Resmî Gazete

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/66)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/37)

17 Mayıs 2012 Tarihli ve 28295 Sayılı Resmî Gazete

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Mayıs 2012 Tarihli ve 28296 Sayılı Resmî Gazete

2011-2012 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından 244.400 Ton Olarak Belirlenen Kotanın %35 Oranında Artırılması Hakkında Karar

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter V.