Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 04.06.2012/517

Sayı

: EGT/6511

İstanbul,04.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

22 Mayıs 2012 Tarihli ve 28300 Sayılı Resmî Gazete;

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

25 Mayıs 2012 Tarihli ve 28303 Sayılı Resmî Gazete;

Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26 Mayıs 2012 Tarihli ve 28304 Sayılı Resmî Gazete;

Ülkemiz ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/20)

29 Mayıs 2012 Tarihli ve 28307 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete;

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2)

1 Haziran 2012 Tarihli ve 28310 Sayılı Resmî Gazete;

2012/3188 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2 Haziran 2012 Tarihli ve 28311 Sayılı Resmî Gazete;

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/26)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/38)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter