Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No:06.07.2012/625

Sayı

:EGT/7822

İstanbul,06.07.2012

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

05 Haziran 2012 Tarihli ve 28314 Sayılı Resmi Gazete;

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 2)

06 Haziran 2012 Tarihli ve 28315 Sayılı Resmi Gazete;

2011 Yılında Meydana Gelen Don Afetleri Nedeniyle Patates Ürünleri Zarar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

12 Haziran 2012 Tarihli ve 28321 Sayılı Resmi Gazete;

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2012/41)

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2012/46)

Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/47)

13 Haziran 2012 Tarihli ve 28322 Sayılı Resmi Gazete;

Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 6/6/2012 Tarihli ve 2012/8 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

14 Haziran 2012 Tarihli ve 28323 Sayılı Resmi Gazete;

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/45)

15 Haziran 2012 Tarihli ve 28324 Sayılı Resmi Gazete;

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/40)

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/49)

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16 Haziran 2012 Tarihli ve 28325 Sayılı Resmi Gazete;

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmi Gazete;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği (No: 2012/51)

20 Haziran 2012 Tarihli ve 28329 Sayılı Resmi Gazete;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/48)

22 Haziran 2012 Tarihli ve 28331 Sayılı Resmi Gazete;

Tabii Afetler Nedeniyle Zarar Gören Pancar Üreticilerinin Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye Olan Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/43)

23 Haziran 2012 Tarihli ve 28332 Sayılı Resmi Gazete;

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119)

24 Haziran 2012 Tarihli ve 28333 Sayılı Resmi Gazete;

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 44)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.