Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No:06.07.2012/626 

Sayı

:EGT/7823

İstanbul,06.07.2012

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

25 Haziran 2012 Tarihli ve 28334 Sayılı Resmi Gazete;

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (No: 2012/3)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/4)

26 Haziran 2012 Tarihli ve 28335 Sayılı Resmi Gazete;

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

27 Haziran 2012 Tarihli ve 28336 Sayılı Resmi Gazete;

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2012/42)

29 Haziran 2012 Tarihli ve 28338 Sayılı Resmi Gazete;

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete;

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2012/50)

03 Temmuz 2012 Tarihli ve 28342 Sayılı Resmi Gazete;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/36)

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/52)

04 Temmuz 2012 Tarihli ve 28343 Sayılı Resmi Gazete;

Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Temmuz 2012 Tarihli ve 28344 Sayılı Resmi Gazete;

Şeker Kurulunun 25/6/2012 Tarihli ve 255/6 Sayılı Kararı

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.