Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No:11.07.2012/637

Sayı

:EGT/7909

İstanbul,11.07.2012

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

7 Temmuz 2012 Tarihli ve 28346 Sayılı Resmî Gazete

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Temmuz 2012 Tarihli ve 28349 Sayılı Resmi Gazete;

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/16)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur

Saygılarımla,

Dr.Yasemin DEMİRDAĞ

Genel Sekreter