Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 09.08.2012/717

Sayı

: EGT/8944

İstanbul,09.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

16 Temmuz 2012 Tarihli ve 28355 Sayılı Resmî Gazete'de

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17 Temmuz 2012 Tarihli ve 28356 Sayılı Resmî Gazete'de

Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/54)

19 Temmuz 2012 Tarihli ve 28358 Sayılı Resmî Gazete'de

Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/27)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/55)

24 Temmuz 2012 Tarihli ve 28363 Sayılı Resmî Gazete'de

Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/60)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)

25 Temmuz 2012 Tarihli ve 28364 Sayılı Resmî Gazete'de

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/56)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 91)

27 Temmuz 2012 Tarihli ve 28366 Sayılı Resmî Gazete'de

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2012/58)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93)

30 Temmuz 2012 Tarihli ve 28369 Sayılı Resmî Gazete'de

Başbakan Yardımcılığı ile Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

1 Ağustos 2012 Tarihli ve 28371 Sayılı Resmî Gazete'de

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/57)

3 Ağustos 2012 Tarihli ve 28373 Sayılı Resmî Gazete'de

Başbakanlık ile Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelik

4 Ağustos 2012 Tarihli ve 28373 Sayılı Resmî Gazete'de

Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi