Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 17.08.2012/750

Sayı

: EGT/9217

İstanbul,17.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

8 Ağustos 2012 Tarihli ve 28378 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete;

Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin, "Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması” Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma'ya Katılmamız Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Her İki Ülke Vatandaşlarının Seyahat Şartlarına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

9 Ağustos 2012 Tarihli ve 28379 Sayılı Resmi Gazete;

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10 Ağustos 2012 Tarihli ve 28380 Sayılı Resmi Gazete;

Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2012/63)

14 Ağustos 2012 Tarihli ve 28384 Sayılı Resmi Gazete;

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Ağustos 2012 Tarihli ve 28387 Sayılı Resmi Gazete;

Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Seri No: 2)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi