Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 24.08.2012/760

Sayı

: EGT/9331

İstanbul,24.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

18 Ağustos 2012 Tarihli ve 28388 Sayılı Resmi Gazete;

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (No: 2012/65)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)

23 Ağustos 2012 Tarihli ve 28390 Sayılı Resmi Gazete;

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Ağaçlandırma Yönetmeliği

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi