Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 31.08.2012/777

Sayı

: EGT/9507

İstanbul,31.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

28 Ağustos 2012 Tarihli ve 28395 Sayılı Resmi Gazete;

Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar

Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

29 Ağustos 2012 Tarihli ve 28396 Sayılı Resmi Gazete;

Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi