Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 05.09.2012/793

Sayı

: EGT/9680

İstanbul,05.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

01 Eylül 2012 Tarihli ve 28398 Sayılı Resmi Gazete;

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 3)

02 Eylül 2012 Tarihli ve 28399 Sayılı Resmi Gazete;

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

04 Eylül 2012 Tarihli ve 28401 Sayılı Resmi Gazete;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/64)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi