Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 21.09.2012/850

Sayı

: EGT/10339

İstanbul,21.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

08 Eylül 2012 Tarihli ve 28405 Sayılı Resmi Gazete;

Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması Ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 418)

15 Eylül 2012 Tarihli ve 28412 Sayılı Resmi Gazete;

Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi