Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 09.10.2012/907

Sayı

: EGT/11068

İstanbul,09.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

22 Eylül 2012 Tarihli ve 28419 Sayılı Resmi Gazete;

Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

29 Eylül 2012 Tarihli ve 28426 Sayılı Resmi Gazete;

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

04 Ekim 2012 Tarihli ve 28431 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete;

Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme'ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

06 Ekim 2012 Tarihli ve 28433 Sayılı Resmi Gazete;

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/5)

07 Ekim 2012 Tarihli ve 28434 Sayılı Resmi Gazete;

Çeşitli Afetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkındaki 31/7/2012 Tarihli ve 2012/3570 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi