Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 12.10.2012/921

Sayı

: EGT/11270

İstanbul,12.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

09.10.2012 Tarihli ve 28436 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

Orta Vadeli Program (2013-2015)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2012/1 Sayılı Kalkınma Bakanlığı Genelgesi

11.10.2012 Tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete'de;

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)

12.10.2012 Tarihli ve 28439 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması'nın Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I'e Tablo 1'in Eklenmesine Dair Ekli "1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararı”nın Onaylanması Hakkında Karar

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi