Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 23.10.2012/943

Sayı

: EGT/11716

İstanbul,23.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

13.10.2012 Tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazete'de;

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

15.10.2012 Tarihli ve 28442 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında "Sarp-Sarpi”, "Çıldır/Aktaş-Kartsakhi” ve "Posof/Türkgözü- Akhaltsikhe” Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma ile Yolcuların, Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımına İlişkin Elektronik Veri Paylaşımının Detaylarına Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

17.10.2012 Tarihli ve 28444 sayılı Resmi Gazete'de;

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)

20.10.2012 Tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

23.10.2012 Tarihli ve 28450 sayılı Resmi Gazete'de;

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-iletişim Şubesi