Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 02.11.2012/970

Sayı

: EGT/

İstanbul,02.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

23.10.2012 Tarihli ve 28450 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

18/10/2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de Yayımlanan 4/10/2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Programı

24.10.2012 Tarihli ve 28451 sayılı Resmi Gazete'de;

Gençlik ve Spor ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/65)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/68)

30.10.2012 Tarihli ve 28452 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

31.10.2012 Tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de;

Limanlar Yönetmeliği

Şirketlerde Yapı Değişikliği Ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

01.11.2012 Tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete'de;

Başbakan Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

02.11.2012 Tarihli ve 28455 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite'nin Anlaşma'ya Ek ‘Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi