Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 16.11.2012/1013

Sayı

: EGT/12493

İstanbul,16.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

4.11.2012 Tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8.11.2012 Tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazete'de;

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şeker Kurulunun 2/11/2012 Tarihli ve 264/6 Sayılı Kararı

13.11.2012 Tarihli ve 28466 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2012/49)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/72)

15.11.2012 Tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete'de;

Ülke Masalarının Görev Ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2012/7)

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi