Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 30.11.2012/1047

Sayı

: EGT/13160

İstanbul,30.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

17.11.2012 Tarihli ve 28470 sayılı Resmi Gazete'de;

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

20.11.2012 Tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete'de;

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.11.2012 Tarihli ve 28474 sayılı Resmi Gazete'de;

Balıkçılık Ürünlerine Ait Duyusal Özellikler Ve Toplam Uçucu Bazik Azot Limitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/73)

25.11.2012 Tarihli ve 28478 sayılı Resmi Gazete'de;

15/10/2012 Tarihli ve 28442 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3723 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili Düzeltme

28.11.2012 Tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de;

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/76)

30.11.2012 Tarihli ve 28483 sayılı Resmi Gazete'de;

Batı Mısır Kök Kurdu İle Mücadele Hakkında Yönetmelik

Pepino Mozaik Virüsü İle Mücadele Hakkında Yönetmelik

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi