Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 07.12.2012/1078

Sayı

: EGT/13429

İstanbul,07.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

01.12.2012 Tarihli ve 28484 sayılı Resmi Gazete'de;

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu ile İlgili 2012/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

04.12.2012 Tarihli ve 28487 sayılı Resmi Gazete'de;

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Safkan Arap Ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat Ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.12.2012 Tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Et Ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)

07.12.2012 Tarihli ve 28490 sayılı Resmi Gazete'de;

Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:420)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi