Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 28.12.2012/1147

Sayı

: EGT/14387

İstanbul,28.12.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

14.12.2012 Tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de;

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/26)

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/6)

18.12.2012 Tarihli ve 28501 sayılı Resmi Gazete'de;

Palmiye Kırmızı Böceği İle Mücadele Hakkında Yönetmelik

19.12.2012 Tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

20.12.2012 Tarihli ve 28503 sayılı Resmi Gazete'de;

2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No:3)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 4)

25.12.2012 Tarihli ve 28508 sayılı Resmi Gazete'de;

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tpe: 2012/3)

25.12.2012 Tarihli ve 28508 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi