Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 30.01.2013/98

Sayı

: EGT/1145

İstanbul,29.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

11.01.2013 Tarihli ve 28525 sayılı Resmi Gazete'de;

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.01.2013 Tarihli ve 28530 sayılı Resmi Gazete'de;

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2013 Tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazete'de;

Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.01.2013 Tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan "Sarp-Sarpi, Çıldır/Aktaş-Kartsakhi ve Posof/Türkgözü-Akhaltsikhe Kara Gümrük Geçiş Noktalarındaki Yolcu, Araç ve Eşya Hareketine İlişkin İşlemlerin ve Çalışma Saatlerinin Uyumlaştırılması ile İşbirliğine Dair Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

24.01.2013 Tarihli ve 28538 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye'de İmal Edilen Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Hammaddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonu'ndan Muaf Olarak İthal Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

25.01.2013 Tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

26.01.2013 Tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete'de;

Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423)

27.01.2013 Tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de;

Ticaret Sicili Yönetmeliği

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi