Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 15.03.2013/246

Sayı

: EGT/3112

İstanbul,15.03.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

06.03.2013 Tarihli ve 28579 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği

07.03.2013 Tarihli ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de;

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.03.2013 Tarihli ve 28582 sayılı Resmi Gazete'de;

Boş Bulunan Şeker Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Muhammet KARAKAYA'nın Atanması Hakkında Karar

10.03.2013 Tarihli ve 28583 sayılı Resmi Gazete'de;

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 2)

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)

Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi