Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 06.09.2013/677

Sayı

: EGT/8893

İstanbul,06.09.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

03.09.2013 Tarihli ve 28754 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.09.2013 Tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de;

Ambalajların İşaretlenmesi ve Etiketlenmesi ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2013/22)

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/57)

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENELSEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi