Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 08.11.2013/831

Sayı

: EGT/10813

İstanbul,08.11.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz

23.10.2013 Tarihli ve 28800 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

Birleşmiş Milletler Orman Forumu Onuncu Oturumuna İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

30.10.2013 Tarihli ve 28806 sayılı Resmi Gazete'de;

Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.10.2013 Tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de;

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/37)

Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

1.11.2013 Tarihli ve 28808 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Beyanda Bulunmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

2.11.2013 Tarihli ve 28809 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

25/10/2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/10/2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2014 Yılı Programı

5.11.2013 Tarihli ve 28812 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/13)

6.11.2013 Tarihli ve 28813 sayılı Resmi Gazete'de;

DÜZELTME (30/10/2013 Tarihli ve 28806 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan, 6499 Sayılı Kanun ile İlgili)

8.11.2013 Tarihli ve 28815 sayılı Resmi Gazete'de;

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi