Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 03.01.2014/4

Sayı

: EGT/78

İstanbul,03.01.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

28 Aralık 2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de;

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanları ile İlgili 2013/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

29 Aralık 2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de;

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)

30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 432)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 433)

31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de;

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29)

31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de;

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1)

Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/2)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/10)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/13)

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/14)

Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/17)

Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/19)

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/20)

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/21)

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)

31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete'de;

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1)

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4)

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10)

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13)

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/16)

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18)

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19)

31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete'de;

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

1 Ocak 2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazete'de;

Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar

3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de;

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi