Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 17.01.2014/38

Sayı

: EGT/587

İstanbul,17.01.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

4 Ocak 2014 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete'de;

Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)

7 Ocak 2014 tarihli ve 28875 sayılı Resmi Gazete'de;

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

8 Ocak 2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete'de;

Ekonomi, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

9 Ocak 2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

10 Ocak 2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmi Gazete'de;

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2013/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/66)

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2014/65)

12 Ocak 2014 tarihli ve 28880 sayılı Resmi Gazete'de;

Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik

13 Ocak 2014 tarihli ve 28881 sayılı Resmi Gazete'de;

2004 York Anvers Kuralları

15 Ocak 2014 tarihli ve 28883 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

16 Ocak 2014 tarihli ve 28884 sayılı Resmi Gazete'de;

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği

17 Ocak 2014 tarihli ve 28885 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi