Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 26.12.2014/928

Sayı

: EGT/11881

İstanbul,26.12.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

16 Aralık 2014 tarihli ve 29207 sayılı Resmi Gazete'de;

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9)

18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete'de;

Avrupa Birliği'nin "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği” Programı'na (COSME) (2014-2020) Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

19 Aralık 2014 tarihli ve 29210 sayılı Resmi Gazete'de;

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/5)

20 Aralık 2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de;

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Tebliğ 2014/43) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/57)

Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 122)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 123)

21 Aralık 2014 tarihli ve 29212 sayılı Resmi Gazete'de;

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/4)

23 Aralık 2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete'de;

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/60)

26 Aralık 2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazete'de;

Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (No: 2014/59)

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

yayımlanmıştır

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi