Türkçe

Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

Sirküler Tarih/No: 10.02.2015/106

Sayı

: EGT/1173

İstanbul,10.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

14 Ocak 2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmi Gazete'de;

Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ

17 Ocak 2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmi Gazete'de;

Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/62)

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6)

21 Ocak 2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle veya Doğrudan Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

22 Ocak 2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmi Gazete'de;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

24 Ocak 2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmi Gazete'de;

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)

28 Ocak 2015 tarihli ve 29250 sayılı Resmi Gazete'de;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/5)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 124)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 125)

29 Ocak 2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete'de;

Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2015/2)

Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/3)

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)

30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete'de;

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/4)

31 Ocak 2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de;

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)

1 Şubat 2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete'de;

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliklerinin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2015/1)

4 Şubat 2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete'de;

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6 Şubat 2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete'de;

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Başbakanlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararları

yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi