Türkçe

REVİZE - BM/AEK Standartları- Kuru Üzüm

Sirküler Tarih/No: 23.08.2016/725

Sayı

: 7541

İstanbul,23.08.2016

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan ilgili bir yazıda özetle;

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ( BM/AEK) 63'üncü Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu toplantısının 27-29 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olduğundan bahisle, bahse konu toplantıda raportörlüğü ülkemizce yapılan kuru kayısı ve kuru incir standartlarında uzlaşmaya varılmış olduğu, bir itiraz gelmemesi halinde 9-11 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılması planlanan 72'inci Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubunda mezkur ürünlere dair standartlar kabul edilerek resmi hale geleceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, raportörlüğü yine ülkemizce yapılan kuru üzüm ürününün standardının bazı maddelerinde mutabakata varılmadığı, teknik müzakerelere Kasım ayındaki Çalışma Grubu toplantısında devam edeceği, diğer taraftan kuru üzüm standartlarına dair çalışmaların 2017 yılına uzamaması ve mezkur toplantıda kabul edilmesini teminen, ilgili ülke delegasyonlarının elektronik ortamda bahse konu maddelere dair pozisyonlarını toplantı öncesinde paylaşmaları kararlaştırıldığından bahisle, EK'te yer alan kuru üzüm standart taslağının incelenmesinden görüleceği üzere,

· 1 kilogram kuru üzümde bulunabilecek maksimum sap parçası

· Çekirdekli kuru üzümlerde üzerinde çöp bulunabilecek tane sayısı,

· 2 (veya 3) mm'den kısa çöplerin kusur sayılıp sayılamayacağı

konularında ve olması halinde standart taslaktaki diğer maddelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerin iletilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bilgileri ve Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesi teminen, konuya ilişkin İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmaların değerlendirmeleri olması durumunda, EK'te yer alan görüş formu aracılığı ile en geç 24.08.2016 Çarşamba Günü mesai saati bitimini kadar Genel Sekreterliğimizin kurumeyve@iib.org.tr adresine gönderilmesi hususları rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK:
a) Kuru Üzüm Standart Taslağı (6 sayfa)
b) Görüş Formu ( 1 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
BM-AEKSTANDARTLARIKURUUZUM.pdf 874,51 KB İndir
GorusBildirimFormu.doc 30,50 KB İndir