Türkçe

Romanya'ya Taze Meyve Sebze İhracatı

Sirküler Tarih/No: 10.01.2013/35

Sayı

: ARGUYG3/356

İstanbul,09.01.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden elimize ulaşan bir yazıda özetle; Romanya'ya ihraç edilen greyfurtlarda Avrupa Birliği mevzuatında tespit edilen sınırların üzerinde pestisit kalıntısı bulunması gerekçe gösterilerek Romanya makamlarınca ülkemizden gönderilen taze meyve ve sebzelere yönelik tetkiklerin yoğunlaştırıldığı, ilgili ihracatçı birliklerinin de iştirakiyle 10-13 Aralık 2012 tarihlerinde Romanya'ya gerçekleştirilen ziyaret esnasında mezkur ülke makamlarınca, söz konusu ürünlere ilişkin kontrol belgelerinin kağıt ortamında tanziminde fayda bulunduğu aksi bir durumda ürünlerin analiz edilmek üzere laboratuara gönderilebileceği hususlarına değinilmektedir.

Öte yandan, Bakanlıkları Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıf yapılarak devam eden yazıda; Bulgaristan'a yönelik taze meyve ve sebze ihracatında da benzer mahiyette bir durumun mevzu bahis olduğuna yönelik bir malumat edinildiği, bu cihetle Romanya ve Bulgaristan'a gerçekleştirilen ihracatlarda firmaların ihraç partilerine ait kontrol belgelerini ürünlerin sevkiyatından önce Bakanlıkları ilgili Grup Başkanlığından temin edilmesinde fayda olduğu mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi