Türkçe

Romanya'ya Yaş Meyve Sebze İhracatında Yoğunlaştırılmış Tetkiklerde Süre Uzatımı

Sirküler Tarih/No: 10.01.2013/36

Sayı

: ARGUYG1/357

İstanbul,09.01.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden, Bükreş Ticaret Müşavirliği'nden gönderilen bir yazıya atıfla, Birliğimize ulaşan bir yazıda özetle; Romanya'ya ihraç edilen greyfurtlarda, Avrupa Birliği mevzuatında tespit edilen sınırların üzerinde pestisit kalıntısı bulunması gerekçe gösterilerek Romanya makamlarınca ülkemizden gönderilen taze meyve ve sebzelere yönelik yoğunlaştırılmış denetim uygulamasının 31 Ocak 2013 tarihine kadar uzatıldığı ve Bükreş ile Ilfov'a gelen taze meyve sebze numunelerinin sadece Bükreş/Iliora'daki laboratuarda analize tabi tutulacağı, Calaraşi'de bulunan laboratuara numune kabul edilmeyeceği vurgulanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi