Türkçe

Rus Taşıtı Yüklemeleri

Sirküler Tarih/No: 11.10.2012/917

Sayı

: EGT/11225

İstanbul,11.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11.10.2012 tarihli yazıda;

Rusya ile 2009 yılında yapılan toplantıda, 2003 yılından itibaren yürürlükte olan ve 5.000 adet temel izin belgesi kotası ile yüklenen her bir Rus taşıtı için 4 adet bonus belge verilmesi uygulamasının kaldırıldığı; 2012 yılını da kapsayan bir taşımacılık sisteminin tesis edildiği,

Bahse konu sistemle ülkemizde Rusya yüklemelerinin teşvik edilmesi amacıyla geçiş belgeleri dağıtım sisteminde gerekli değişikliklerin yapıldığı; Türk taşımacılarına Rus taşıtı yüklemeleri karşılığında Rusya ikili geçiş belgeleri tahsis edilmeye başlandığı; 2010 yılından itibaren uygulanan bu sistemin 2012 yılında sona ereceği ve Rusya ile gerçekleştirilmesi planlanan toplantının da henüz gerçekleştirilemediği dikkate alındığında 2013 yılı için uygulanacak geçiş belgesi politikasının halihazırda belirsizliğini koruduğu,

Bu bağlamda; özet olarak, 2012 yılı ikinci parti 6.000 adet Rusya ikili geçiş belgesinin Rusya makamlarından temin edildiği ve bu geçiş belgelerinin de yıl sonuna kadar yeterli olacağı dikkate alındığında Rusya'ya yönelik taşımaların Rus taşıtı yükleme şartı olmaksızın kota geçiş belgeleri ile gerçekleşeceği ve Türk taşımacılarınca 15.10.2012 tarihinden sonra yüklenen Rus taşıtlarına ilişkin yükleme evrakının dağıtım bürolarınca kabul edilmeyeceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi