Türkçe

Rusya Federasyonu Dış Ekonomik İlişkiler Bakanının Ziyareti

Sirküler Tarih/No: 13.11.2014/825

Sayı

: EGT/10380

İstanbul,13.11.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 11.11.2014 Tarihli ve 814 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısın atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12.11.2014 tarihli yazıda;

Moskova Ticaret Müşavirliği'nden, Moskova Hükümetinden ve Rusya Federasyonu'nun ülkemizdeki temsilciliklerinden alınan bilgiler çerçevesinde, Sayın Sobyanin başkanlığında gerçekleştirilecek ziyaretin 2015 yılının ilk yarısına ertelendiği; bununla birlikte, Moskova Hükümetinin ülkemizi yine de ziyaret edeceği, ziyarete Moskova Hükümeti Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bakan Yrd. Sayın Evgeny Dridze'nin başkanlık edeceği, anılan ziyaret kapsamında da, 14 Kasım 2014 Cuma günü saat 10:00'da (Kayıt 09:30) İstanbul Şişli Marriott Hotel'de Moskova Hükümeti yetkilileriyle Türk firmalarının buluşacağı bir toplantı yapılacağı ve söz konusu organizasyonun Rusya'nın Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından yapıldığı hususunun öğrenildiği,

Bu kapsamda, söz konusu etkinliğe katılım sağlanmasının firmalarımız açısından faydalı olabileceğinin değerlendirildiği; etkinliğe katılım öngörülmesi halinde, katılıma ilişkin bilgilerin trade.ankara@yandex.ru, kocern@ekonomi.gov.tr ve volkanincekara@tim.org.tr adreslerine iletilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi