Türkçe

Rusya Federasyonu Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları

Sirküler Tarih/No:26.03.2021/248

Sayı

:394-01240

İstanbul,24.03.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; firmalarımızın fuar katılımları esnasında teşhir etmek üzere getirdikleri ürünler ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem gördüğü, gümrükleme işlemlere esnasında yapılan eksik işlemler ya da yanlış beyanların, o ülkeye girişte firmalarımızın fuara katılımlarını geciktirebilecek kontrol işlemlerine sebebiyet verebildiği hususu vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, son dönemde tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin gümrük işlemlerinde Rusya Federasyonu'nda gerçekleşen fuarlarda benzeri sorunların ortaya çıktığı, Rus gümrük idaresince yapılan işlemlerin 10-12 saate kadar uzadığının bilindiği; diğer taraftan, mezkur ürünler için ATA karnesi düzenlenmiş olsa dahi Rus gümrük idaresince tam tespit uygulamasına tabi tutularak ürünlerin sıra numaralarına göre tek tek fotoğraflanması uygulamasına gidildiğinin bilindiği; diğer taraftan, ATA Karnesinde Türk gümrük idaresince doldurulması zorunlu yeşil kısmının doldurulmadığının da müşahede edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; fuar katılımcısı firmaların bu hususları hazırlık süreçlerinde göz önüne almak suretiyle, tedbirli olmalarını teminen Moskova Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan ekli bilgi notu iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Bilgi Notu (2 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
RF_Bilgi Notu.pdf 149,37 KB İndir